The Vivid Minds

entrepreneurship

Anastasia Sukhomlinova
Co-founder Shipr, Moscow
Anastasia Sukhomlinova - Co-founder Shipr, Moscow
Nikita Kuimov
co-founder Smena Station, Sri-Lanka
Nikita Kuimov - Smena Station, Sri-Lanka
What’s your
challenge?
Nominate a person