The Vivid Minds
Konstantin Rodchenko
Founder of LoyalMe
Konstantin Rodchenko - Founder of LoyalMe
Anastasia Chernikova
Founder, New York
Anastasia Chernikova - founder of The Vivid Minds
Arthur Nersesian
Writer, New York
Arthur Nersesian - Writer, New York
Anastasia Sukhomlinova
Co-founder Shipr, Moscow
Anastasia Sukhomlinova - Co-founder Shipr, Moscow
Swaroon Sridhar
Co-founder, 33 Buckets
Swaroon Sridhar - Co-founder, 33 Buckets
Nikita Kuimov
co-founder Smena Station, Sri-Lanka
Nikita Kuimov - Smena Station, Sri-Lanka
What’s your
challenge?
Nominate a person